National strategi for styrkelse af natur, teknik og sundhed – Københavns Universitet

Bedre sammenhæng i indsatsen

Undervisningsministeren og videnskabsministeren nedsatte foråret 2007 en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til en national strategi for styrkelse af natur, teknik og sundhed for at få flere unge til at uddanne sig inden for områderne. Formanden var dekan for naturvidenskab på Københavns Universitet Nils O. Andersen.

Arbejdsgruppen afleverede rapporten "Et fælles løft" til Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet mandag d. 4. februar 2008.

Rapporten er i maj 2008 udkommet i trykt version som er sendt til alle deltagere i arbejdsgruppens konferencer og møder. Interesserede kan rette henvendelse til Institut for Naturfagenes Didaktik, Sebastian Horst. , for yderligere eksemplarer.
Download her en pdf-version af den trykte version (NB: 16 Mb!).

Arbejdsgruppens sekretariat var placeret på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, ved Sebastian Horst.

Denne hjemmeside for projektet indeholder oversigter over arbejdet, oplæg og input som arbejdsgruppen har modtaget undervejs i arbejdet.